Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspiera nie tylko organizacje pozarządowe z Polski. 27 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć grupę przedstawicieli 10 organizacji z Ukrainy.

Inicjatorem wizyty studyjnej był zespół Zagoriy Foundation.

Rozmawiano między innymi o tym, jak wygląda współpraca organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi, zwłaszcza w obszarze rzecznictwa. Dyskusja dotyczyła możliwości wpływania NGO-sów na ustawodawstwo i powiększania ich partycypacji we władzy. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania było zagadnienie uczestnictwa organizacji w życiu społeczności lokalnej i działania w taki sposób, by możliwe najlepiej odpowiadać na jej potrzeby i problemy. Na pytania gości z Ukrainy przedstawiciele FRDL odpowiedzieli w sesji Q&A.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia współpracy między organizacjami z obu krajów. Wizyta przedstawicieli ukraińskiego trzeciego sektora to kolejna inicjatywa wspierająca współpracę polsko-ukraińską, w której bierze udział FRDL.