Jednym z ważniejszych problemów w codziennym funkcjonowaniu Ukraińców w czasie wojny jest dostęp do energii elektrycznej. Działania wojenne powodują przerwy w zasilaniu. Dotyczy to także jednostek samorządowych.


Dzięki pomocy Gminy Chełmno w województwie kujawsko-pomorskim udało się przekazać do Snowśka w obwodzie czernichowskim specjalistyczną stację ładowania. Urządzenie jest w stanie zasilać komputery i inny sprzęt elektroniczny potrzebny do pracy miejscowego urzędu. Jak podkreślają ukraińscy samorządowcy – stacja nie potrzebuje paliwa – można ładować ją z sieci elektrycznej lub nawet z wykorzystaniem baterii słonecznych.

W ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego projektu DOBRE eksperci Robert Żarkowski, Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie oraz Wolodymyr Boyko, Dyrektor Czernihowskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego, opracowywali strategię dla Snowśka. Rada Miejska tego miasta w imieniu całej lokalnej wspólnoty podziękowała za przekazany sprzęt. 

Specjalistyczna stacja energetyczna trafiła również do Gromady Tupychivska w tym samym obwodzie. Tym razem było to możliwe dzięki współpracy z Gminą Stolno (woj. kujawsko-pomorskie). Obie jednostki samorządowe są sygnatariuszami memorandum o współpracy podpisanego w ramach projektu DOBRE.

Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE 2 to projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID - US Agency for International Development), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z partnerów projektu.