Zarząd Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego podjął decyzję o uruchomieniu płatnego programu stażowego dla uchodźców z Ukrainy.

W sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, miesiąc po rozpoczęciu zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, która zmusiła miliony ludzi do ucieczki ze swojego kraju, Fundacja podejmuje kolejne działania, które mają na celu choć trochę pomóc naszym sąsiadom. Nasz program kierujemy przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do osób związanych z administracją samorządową i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Życie w nowym miejscu to przede wszystkim spokojny dach nad głową, bezpieczna rodzina i dostęp do ochrony zdrowia. W kolejnym kroku jest to zdobywanie kwalifikacji zawodowych, dające poczucie stabilizacji oraz wpływające na poczucie własnej wartości. Posiadanie wartościowego zajęcia, nawet w tak trudnych okolicznościach, jest niezwykle ważne. Nie tylko daje poczucie sensu, ale pozwala chociaż na chwilę oderwać myśli od dramatycznych wydarzeń, które wciąż dzieją się na naszych oczach.

Program stażowy będzie obowiązywać od 1 kwietnia. Staże można odbyć w każdym z 14 ośrodków regionalnych FRDL w całej Polsce.

Fundacja jest największą pozarządową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą rozwój samorządności w Polsce. Nasza organizacja oferuje pracę przy ciekawych, międzynarodowych projektach oraz możliwość współpracy z licznymi partnerami z najróżniejszych branż. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do wzmacniania kompetencji naszych ukraińskich przyjaciół, a nabyte przez nich umiejętności - będą mogły być już wkrótce wykorzystane na rzecz odbudowy wolnej Ukrainy.

Wszystkie osoby zainteresowane odbyciem stażu zapraszamy do kontaktu z ośrodkami regionalnymi FRDL.