• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Budowanie mistrzowskiego, samodzielnego zespołu współpracowników

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• To już niemal pewne, że bez dobrego zespołu, menadżerowie realizują swoje zadania dłużej, mniej efektywnie, co gorsza czują często się wyczerpani pracą i mają wrażenie, że nie mają na nic czasu. Stawiane zadania są przy tym coraz bardziej skomplikowane a bez dobrych specjalistów niemal niewykonywalne. Wygrywają Ci, którzy potrafią stworzyć w zespole jednocześnie atmosferę bezpieczeństwa i kreatywności. To są powody, dla których warto rozwijać umiejętności interpersonalne, które wspomogą zbudowanie mistrzowskiego zespołu.
• Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy poznają skuteczne sposoby, jak zbudować dobry zespół i zatrzymać przy sobie zaangażowanych specjalistów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem tego webinaru jest rozwijanie podstawowych i praktycznych umiejętności budowania zespołów i koordynacji jego pracy. Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę o efektywnych narzędziach interpersonalnych wspomagających, budowanie satysfakcjonujących relacji zawodowych ze współpracownikami, umiejętności delegowania na zespół odpowiedzialności i podejmowanie decyzji.
• Korzyści dla uczestnika:
- Zwiększysz umiejętności kierowania zespołem specjalistów, urzędników.
- Podniesiesz kompetencje kształtowania pracy zespołowej.
- Rozwiniesz umiejętności przekazywania odpowiedzialności na zespół za rezultaty podejmowanych działań.
- Zdobędziesz umiejętności angażowania zespołu do podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów przez pracowników na bieżąco w trakcie wykonywania zadań.
• Korzyści dla Urzędu, Instytucji:
- Zwiększenie efektywności, rzetelności i wydajności działań pracowników urzędu,
- Zdecydowany wzrost u kierowników kompetencji efektywnego inspirowania, motywowania pracy zespołu do realizacji powierzonych zadań.
• Podczas zajęć Uczestnicy znajdą odpowiedź na pytania:
- Jak umiejętnie rozwijać wśród pracowników poczucie zespołowości i odpowiedzialności za wyniki?
- Jak efektywnie jak wytyczać priorytety?
- Jak skutecznie przekonywać innych do dobrej współpracy?
- Jak skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi?

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak z grupy tworzy się zespół - czyli najważniejsze to dobre fundamenty pod budowę.
• Czym jest grupa? Czym jest mistrzowski zespół – podstawowe kryteria i definicje.
• Korzyści dla wszystkich ze współpracy w mistrzowskim zespole.
• Najlepsze sposoby realizacji etapów budowy samodzielnego zespołu.
• Efektywne sposoby wzmacniania ducha współpracy w zespole.
• Jak pokonać bariery w drodze w mistrzowskiego zespołu, czyli dysfunkcje pracy zespołowej według Lenioniego.
• Jak budować wspólnotę celów, wspólnotę zadań.
• Odpowiedzialność indywidualna, a odpowiedzialność zespołowa (zalety empowermentu).
2. Zespół potrzebuje Przywódcy, który pociągnie na szczyty.
• Jak budować Siebie jako Przywódcę zespołu- kilka praktycznych i skutecznych wskazówek.
• Skuteczne sposoby budowania dobrych relacji podczas trudnych sytuacji, które są nieuniknione:
- W moim zespole jest konflikt! Co dalej?
a. Pozytywne strony nieporozumień czyli trzy sposoby jak wypracować akceptowalne dla wszystkich rozwiązanie.
b. Dlaczego konflikty tak skutecznie rozwijają Nasze relacje? Skuteczne zasady wykorzystywania energii z konfliktów do budowania porozumienia.
- W moim zespole są Gwiazdy! Czyli skuteczne rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy zespołu.
3. Zarządzanie Mistrzowskim zespole.
• Tworzenie i przestrzeganie kontraktów, umów i norm w zespole.
• Organizacja i prowadzenie spotkań zespołu.
• Jak zwiększać zaangażowanie współpracowników czyli efektywne wykorzystanie synergii zespołu.
4. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zespołów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności budowania dobrych zespołów i efektywnego zarządzania nimi, umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji zawodowych. Menadżerowie, którzy chcą posiadać umiejętności wydobywania z pracowników większego zaangażowania oraz budowania u nich odpowiedzialności za rezultaty swoich działań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza, prowadzi szkolenia w obszarach związanych z Umiejętnościami menadżerskimi: skutecznego zarządzania zespołami specjalistów. Wspomaga firmy w projektowaniu i zarządzaniu Kulturą Organizacji, zwiększając w ten sposób możliwości adaptacyjne firmy do zmian w środowisku. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii oraz słuchaczy studiów podyplomowych dla Menadżerów z zagadnień psychologii relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2024 r.