Przed nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników - najważniejsze, cykliczne wydarzenie dla Skarbników gmin, miast, powiatów i województw. Tegoroczny Kongres odbędzie się 10-11 maja 2023 roku w Warszawie i będzie poświęcony najważniejszym obszarom finansów samorządowych. Podczas 2-dniowych obrad, dzięki współpracy z naszymi Partnerami, uwzględnimy różne perspektywy, istotne z punktu widzenia funkcjonowania samorządów.

Podczas Kongresu uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z przedstawicielami rządu, samorządu lokalnego, biznesu i świata nauki, aby omówić wyzwania, zadania i bieżące problemy. Kongres to przestrzeń debaty, dyskusji i spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów, które pomogą znaleźć rozwiązania dla najbardziej palących problemów związanych z samorządowymi finansami. Wydarzenie będzie obejmować przemówienia i panele dyskusyjne, jak również networking umożliwiający uczestnikom wymianę pomysłów i nawiązywanie nowych kontaktów.

Organizatorzy wydarzenia - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST wiedzą, że najciekawsze tematy i pomysły na prezentacje pojawiają się, gdy w prace nad Kongresem zaangażowani są praktycy, eksperci - przedstawiciele naszych Partnerów merytorycznych. Dlatego do udziału w Kongresie zaprosiliśmy liczne instytucje działające na przecięciu świata finansów i administracji publicznej, w tym Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Główny Urząd Statystyczny.

Nasi Partnerzy wnoszą do Kongresu wiele nowych pomysłów, jak zawsze aktywnie współtworząc jego program, z którym już teraz można zapoznać się na stronie internetowej wydarzenia. Cieszymy się, że mamy na pokładzie tak ważne instytucje.

- Kongres Skarbników to więcej niż tylko konferencja - to spotkanie profesjonalistów i ekspertów o różnych poglądach, reprezentujących niejednolite środowiska - mówi dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL, organizator Kongresu. – Naszym celem, podobnie jak co roku, jest zapewnienie platformy do dzielenia się najnowszą wiedzą i promowanie dobrych rozwiązań w dziedzinie finansów samorządowych, szczególnie w tak niepewnych i trudnych dla JST czasach - dodaje.

- Obawiamy się, że 2023 r. będzie rokiem wyjątkowo trudnym i odpowie na pytanie, czy w takiej formule finansowania samorząd w Polsce w ogóle przetrwa. Szkoda byłoby stracić tak ciężko wypracowany, ponad 30-letni dorobek, głównie ze szkodą dla naszych lokalnych społeczności – dodaje Małgorzata Kern, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, współorganizatora Kongresu.

Partnerami Kongresu są liczne instytucje, takie jak samorządy wojewódzkie, organizacje regionalne, związki samorządowe, firmy komercyjne. Partnerzy Biznesowi: Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners, Aesco Group, Dom Maklerski NWAI, Docufield oraz Crido. Partnerzy Środowiskowi: Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Partnerzy Środowiskowi Regionalni: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Dolnośląski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz najważniejsze media samorządowe i lokalne.

Jako organizacja sieciowa przy tworzeniu Kongresu korzystamy również z doświadczeń Forów regionalnych FRDL. Zebrane przez Ośrodki Regionalne Fundacji dobre praktyki, również będą prezentowane podczas Kongresu.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału i współtworzenia tego największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom!

Do zobaczenia w maju w Warszawie!

Pełna lista Partnerów: https://www.kongresskarbnikow.pl/partnerzy/

Aktualizacja dn. 5.4.2023

Do grona Partnerów Biznesowych Kongresu dołączyły: Tensoft - Aplikacje dla Administracji Samorządowej, oraz o4b twórca narzędzia Przyjazne Deklaracje i Rekord SI.