Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu na terenie niepodległej Ukrainy!

24 lutego doszło do napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę - kraj który z wielką determinacją buduje swoją demokratyczną teraźniejszość i przyszłość.

Fundacja od wielu lat towarzyszy Ukrainie w pracy na rzecz poprawy jakości życia jej obywateli i budowania lepszych perspektyw dla przyszłych pokoleń. Pracując przede wszystkim z ukraińskimi samorządami i społecznościami lokalnymi, nie raz mieliśmy okazję obserwować, jak przy nawet niewielkim wsparciu doradczym z zewnątrz, rodzić mogą się wspaniałe pomysły i inicjatywy, a społeczne zaangażowanie może rozkwitać. Teraz, w obliczu zagrożenia wojną i destabilizacją, ten wielki potencjał i dotychczasowe osiągnięcia w budowania demokratycznego państwa mogą zostać zaprzepaszczone. A przynajmniej taki jest jeden z celów władz Federacji Rosyjskiej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w pełni popiera prawo Ukrainy do suwerenności i wolności w wyborze drogi swojego rozwoju.

Zapewniamy także, że zamierzamy nadal wspierać demokratyczne przemiany w Ukrainie. Dalej będziemy angażować się we wszelkie inicjatywy, mające na celu budowanie stabilnego i sprawnie funkcjonującego państwa ukraińskiego. Państwa otwartego, tolerancyjnego i budującego lepsze jutro dla swoich obywateli.

W dalszym ciągu realizujemy projekt DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency i kontynuujemy naszą pracę, realizowaną poprzez partnerską współpracę z ukraińskimi samorządami.

Do wszystkich naszych dzielnych ukraińskich przyjaciół - partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, otuchy i solidarności.

Zespół programu DOBRE oraz cały Zespół FRDL

Aktualizacja 19.01.2023
FRDL będzie kontynuować wsparcie dla ukraińskich samorządów w ramach programu DOBRE 2!