Organizacje działające lokalnie, często na terenach gmin wiejskich mają dużą chęć do działania. Skupiają lokalnych liderów, którzy chcą zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Jednocześnie – duże są potrzeby. Działacze i działaczki mówią o tym, że nie zawsze mają pełną informację na temat możliwości finansowania czy współpracy z samorządem. W projekcieBuilding Bridges – Civic Capital in Local Communities” rozpoczynamy cykl lokalnych spotkań, które odpowiadają na to zapotrzebowanie. Zapraszamy gminy do zgłaszania się.

 

Ważną częścią projektu jest wzmacnianie lokalnych organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń czy możliwość bliższego poznania siebie nawzajem. Wraz z naszymi ekspertkami i ekspertami będziemy gościć w gminach w całym kraju. Chcemy pomóc lokalnym organizacjom budować swój potencjał, powiększać wiedzę i stwarzać możliwości współpracy. Ufamy, że pozwoli to działać skuteczniej i łatwiej zdobywać środki na realizację projektów.

Fundacja mocno angażuje się w działanie ukierunkowane na integrowanie środowisk organizacji pozarządowych i samorządów, ale też z racji tego, że jesteśmy bardzo dużą organizacją o ogromnym zasięgu, wiedzy i kompetencjach chcemy się tymi kompetencjami dzielić z innymi podmiotami, w szczególności z tymi, które działają w mniejszych ośrodkach, z organizacjami, których przedstawiciele nie mają na co dzień możliwości brania udziału na przykład w różnego rodzaju szkoleniach czy sesjach doradczych.

- mówi Agnieszka Gajc, kierowniczka projektu.

W lutym rozpoczęły się spotkania dla lokalnych NGO-sów w województwie łódzkim. Za nami spotkania z organizacjami z gmin Brzeziny, Rawa Mazowiecka i Lipce Reymontowskie. W najbliższym czasie odwiedzimy także Skierniewice, Konopnicę czy Zduńską Wolę. Jak mówi regionalna konsultantka ds. potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Katarzyna  Spychalska: 

Uczestnicy i uczestniczki dowiadują się tego, jak działać społecznie na rzecz własnej wspólnoty. Na naszych spotkaniach można poznać wiele konkretów takich jak sposoby składania wniosków o finansowanie. Ale spotkania na żywo, w gronie organizacji z tej samej gminy daje coś więcej – możliwość bliższego poznania się i wymiany doświadczeń. Wierzymy, że spotkania w ramach projektu będą także okazją do współpracy między organizacjami.

Zachęcamy samorządowych koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do kontaktu z nami. Nasi specjaliści i specjalistki czekają na zaproszenie do gmin w całym kraju. Spotkamy się z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych NGO-sów, posłuchamy o ich potrzebach i pomożemy zaplanować dalsze szkolenia. Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne.

 

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@bb.frdl.pl.

 

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.