We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące rekomendacji w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2024 r. w godz. 16:00 -18:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (ul. Drzymały 30, IV piętro).

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspólnie z zewnętrznymi ekspertami i ekspertkami od kwietnia do września ubiegłego roku pracowała nad rekomendacjami w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym. W wyniku tej współpracy powstał projekt dokumentu, zawierający m.in.

  • informacje o tym jak obecnie wyglądają procesy partycypacji w Polsce,
  • odpowiedzi na pytania: dlaczego tak istotne jest zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla do włączania mieszkańców i mieszkanek w podejmowanie decyzji? Jakie korzyści z tego płyną, i co należałoby zrobić, aby wesprzeć tę współpracę?


Wprowadzenie niektórych z proponowanych rozwiązań nie będzie możliwe bez zmian w przepisach prawa a część zmian prawnych będzie pociągała za sobą konieczność wsparcia finansowego. Pragniemy przedstawić Państwu wypracowane postulaty i skonsultować je z Państwem podczas naszego spotkania.

Bardzo zależy nam na Państwa opinii! Liczymy, że Wasze uwagi i propozycje pozwolą nam dopracować przygotowywany dokument tak, aby cechowały go zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i możliwość praktycznego stosowania.

"Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.

Więcej informacji o projekcie