Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji na temat wzmacniania udziału obywateli w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych.

Wydarzenie koncentrować się będzie wokół zagadnień:

Funkcjonowanie polskiej samorządności

Przyjrzymy się funkcjonowaniu polskiej samorządności lokalnej w wymiarze kształtujących ją procesów społecznych. Na podstawie rozległych badań jakościowych przeprowadzonych w dwóch regionach naszego kraju oraz w oparciu o wyniki zrealizowanego sondażu zastanowimy się nad tym, jaki jest stan polskiej samorządności i jakie elementy go kształtują.

Rekomendacje w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

Przedstawimy wypracowane przez zespół ekspercki rekomendacje dotyczące procesów partycypacji na poziomie lokalnym, które mają na celu urzeczywistnienie wizji demokratycznej Polski opartej na autentycznej samorządności!


Termin Konferencji: 24 kwietnia 2024 r., godz. 10:30-15:30
Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B
ul. Grzybowska 56.

Szczegółowy program udostępnimy już w kwietniu.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Konferencji wystarczy przesłać e-zgłoszenie.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://frdl.org.pl/ankiety/formularz-rejestracyjny-konferencja-24042024-r

Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele Parlamentu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego z różnych regionów Polski. Przewidujemy udział ok. 150 osób z całej Polski, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.