15 lutego 2024 roku odbędzie się webinarium skierowane do osób, które planują ubiegać się o mandat w wyborach samorządowych. Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa wyborczego, zasad prowadzenia kampanii, oraz obowiązków i uprawnień kandydatów.

Zajęcia umożliwią uczestnikom:

  • pozyskanie wiedzy oraz umiejętności umożliwiającej prowadzenie kampanii w wyborach samorządowych w 2024 roku w sposób skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
  • zapoznanie się z treścią regulacji prawnych determinujących przebieg kampanii w wyborach samorządowych. 
  • poznanie etapów prowadzenia kampanii wyborczej oraz pozyskiwania głosów wyborców. . 

Zagadnienia będą omawiane w odniesieniu do praktycznych przykładów.

 Podczas zajęć podpowiemy:
 • Jak prawidłowo od strony prawnej i finansowej wygląda przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczej?
 • Jakich zachowań wystrzegać się w trakcie kampanii wyborczej, jak je identyfikować?
 • Na co zwracać uwagę prowadząc agitację wyborczą w wyborach do samorządu terytorialnego?

Uczestnicy otrzymają również m.in. wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących wyborów samorządowych w 2024 roku.
 
Więcej informacji o szkoleniu dostępnych na: