Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny.
 Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 9 grudnia 2022 r. w Hotelu Wincentów k/Lubartowa. Zaproszenia do samorządów woj. lubelskiego będą wysłane w połowie listopada 2022 r.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Kolejny rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuuje współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce. 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022 został objęty Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patroni medialni: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazetę Biłgorajską, Tygodnik Nowy Tydzień, Tygodnik Podlaski, Słowo Podlasia, Kronika Tygodnia, Super Tydzień oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy. Partnerzy biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego. Region Lubelski, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Kingspan Water & Energy.

Zapraszamy do współpracy instytucje, media oraz partnerów biznesowych.

Kontakt:
Natalia Gmurkowska, 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48 502 525 121