Już 19 i 20 września w Centrum Konferencyjnym SWPS w Warszawie odbędzie się pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Przez dwa dni będziemy rozmawiali między innymi o kondycji trzeciego sektora, współpracy NGO-sów z samorządem terytorialnym, demokracji lokalnej i ochronie praw obywatelskich. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego budują demokrację

Bardzo istotnymi tematami Kongresu będzie zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i wzmacnianie oddolnych inicjatyw obywatelskich. Tym zagadnieniom poświęcony zostanie pierwszy z paneli, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych zastanowią się nad tym, jaką rolę pełnią NGO-sy w budowaniu demokracji lokalnej. Ważnym tematem we wszystkich dyskusjach będzie znaczenie Karty Praw Podstawowych. Porozmawiamy o tym, jakie działania mogą podejmować organizacje w oparciu o ten ważny dla podstawowych wartości Unii Europejskiej dokument.

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od samego początku jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej. Dzięki inicjatywom takim jak Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej możemy wzmacniać współpracę między samorządami a trzecim sektorem. Chcemy, by Kongres stał się przestrzenią do wymiany doświadczeń miedzy tymi dwoma środowiskami.

Współpraca z samorządem oznacza także dla organizacji pozarządowych potrzebę kontrolowania władz lokalnych. Działania strażnicze to kolejny z dużych tematów Kongresu. Andrzej Andrysiak ze Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska, Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon i Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zastanowią się nad tym, jak chronić demokrację podejmując działania strażnicze.

Uczyć się od siebie nawzajem

Chcemy, by Kongres stał się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi. By w tym pomóc przygotowaliśmy sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o aktywizacji obywatelskiej młodzieży, seniorów czy mieszkańców mniejszych miejscowości. Mamy nadzieję, że cały Kongres stanie się ważnym wydarzeniem sieciującym polskie środowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej to część projektu Building Bridges  - Civic Capital in Local Communities, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programy CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt wzmacnia potencjał organizacji pozarządowych i promuje wartości europejskie i prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych. Organizacje mogą ubiegać się o granty a także uczestniczyć w darmowych szkoleniach, webinarach i spotkaniach networkingowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.bb.frdl.pl oraz Facebooku.

Nadal trwa rejestracja na Kongres. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie projektu. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.