Rada Innowacji Społecznych wybrała do upowszechniania  najlepsze innowacje społeczne, opracowane i przetestowane w ramach realizowanego przez FRDL MISTiA wraz z partnerami projektu Inkubator Włączenia Społecznego. 


Z dumą przedstawiamy złotą 9-kę innowacji, które znacząco wpłyną na poprawę jakości życia grup społecznych ze szczególnymi potrzebami. Szczególne gratulacje dla zwycięskiej innowacji nr 1, "Patryk i Kropka, czyli opowiadania dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" - autorki: Maria Tkaczyk i Maria Mazińska, zrealizowały swoje działanie pod opieką FRDL MISTiA. 

Dzięki ich wspaniałej pracy i zaangażowaniu, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną będzie miała dostęp do wartościowych opowiadań, które pomogą im rozwijać wyobraźnię i cieszyć się światem literatury. To innowacyjne podejście do edukacji zasługuje na najwyższe uznanie!

Pozostałe nagrodzone innowacje:

  • koMIX życiowy - gra terapeutyczna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - Fundacja MAM DOM.
  • Rodzina adopcyjna dorasta - autorki: Agnieszka Sokołowska i Anna Leśniowska-Jaros.
  • Przygotowanie przenośnych, modularnych łazienek dla ubogich - autor: Spółka OK NON-PROFIT.
  • Terapeutyczne kredki dla dzieci ze spastycznością kończyny górnej - autorka: Aleksandra Satława.
  • Merkury - Symulator kiosków samoobsługowych - autor: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum.
  • Hear – IT - autor: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum.
  • Głuchy czytelnik w bibliotece - autorki: Dominika Wiśniewska i Anna Antos.
  • BaWita - tablica manipulacyjna jako dorosła zabawka terapeutyczna dla seniorów - autorka Maria Lorenc i Maciej Parol.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom za wspaniale wykonaną pracę i innowacje społeczne, które teraz mogą podnosić jakość życia grupom społecznym ze szczególnymi potrzebami!