Zapraszamy osoby realizujące projekty wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie lub przedsiębiorczość osób młodych (25-29 lat) na bezpłatne kursy online ewaluacji takich projektów.

Każdy kurs ewaluacji będzie odbywał się w formule blended learning (kurs e-learningowy oraz dwa warsztaty online z trenerem).

W każdym kursie planowane są dwa całodzienne spotkania w godz. 9:30-16:00 (z przerwą lunchową) w odstępie dwóch tygodni. Dla każdego z dwóch rodzajów kursów proponujemy dwie pary terminów. Kursy odbędą się w terminach, które będą odpowiadały największej liczbie osób:

 • w zakresie ewaluacji projektów wspierających aktywizację zawodową osób młodych proponowane pary terminów warsztatów to:
  - I para: środy 20 kwietnia i 4 maja;
  - II para: piątki 22 kwietnia i 6 maja.
 • w zakresie ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczość osób młodych proponowane pary terminów warsztatów to:
  - I para: wtorki: 26 kwietnia i 10 maja;
  - II para: czwartki: 28 kwietnia i 12 maja;

Przed każdym z dwóch spotkań warsztatowych uczestnicy będą zobowiązani przeczytać wskazane moduły kursu e-learningowego, a podczas warsztatów praca będzie ogniskowała się wokół ćwiczeń i konkretnych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Na zakończenie wydawane będą certyfikaty potwierdzające opanowanie wiedzy z e-learningu oraz udział w warsztatach.

Osoby, które chcą się zapisać na jeden z dwóch ww. kursów proszone są o wypełnienie do 11 kwietnia br. krótkiego formularza: https://forms.gle/fs6pJXoDL5FZLCVL8. Informację o wynikach naboru prześlemy 12 kwietnia br.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, wybrany termin warsztatów oraz spełnienie min. jednego z poniższych warunków:

 • udział w projektach wspierających aktywizację zawodową lub przedsiębiorczość młodych dorosłych w wieku 25-29 (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości),
 • zatrudnienie lub stały wolontariat w organizacji pozarządowej lub innym podmiocie ekonomii społecznej.

W przypadku pytań prosimy o maila na adres yi@frdl.org.pl.

Zapraszamy!

Zespół projektowy Youth Impact Polska.

 Kurs ewaluacyjny został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl