Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Województwa Lubelskiego stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Forum Kadrowo-Płacowe zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego oraz jednostek podległych, zainteresowanych tematyką kadrowo-płacową.

Podstawowy cel Forum realizowany jest poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywają się dwa razy na kwartał (stacjonarne lub online) i stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych.

Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa za pomocą:

poczty na adres: ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin

lub

na adres poczty elektronicznej: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl