Spotkania Forum Oświaty Samorządowej w 2023 - ONLINE

Szanowni Państwo,
Sekretarze, Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty
oraz jednostek podległych (CUWy, ZEASy itd.)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 8 grudnia 2023r. w godz. 12:30-15:30

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. 
Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych.

Już 10 grudnia wejdą w życie i będą obowiązkowe dla administracji publicznej. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne z tego zakresu, wskażemy czym są w praktyce doręczenia elektroniczne oraz jakie obowiązki ciążą na jsfp na skutek wprowadzonej ustawy. Podpowiemy, jak należycie przygotować się do tego obowiązku.

Wyjaśnimy, krok po kroku, podczas praktycznej części zajęć, czym są e-doręczenia i skrzynka do nich, jak założyć i korzystać z adresu do e-doręczeń, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

Cele sesji Forum:

  • Wytłumaczymy czym są e-doręczenia i jak z nich prawidłowo korzystać.
  • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  • Zapoznamy z zasadami działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
  • Pokażemy, jak wygląda procedura korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
  • Wyjaśnimy, w czym jest w praktyce: ADE, SD, PURDE, KURDE, PUH, jak będzie przebiegać postępowanie administracyjne na gruncie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
  • Przećwiczymy praktycznie założenie adresu do doręczeń elektronicznych.
  • Odpowiemy, podczas zajęć na wiele problematycznych pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e-doręczeń w administracji publicznej.

Prowadząca - Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administrac., prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących kpa, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników admin. publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu.

Koszt udziału dla osób z JST zrzeszonych w Lubelskich Forum Samorządowych: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  339 zł.

E-ZGŁOSZENIE: https://frdl.lublin.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/doreczenia-elektroniczne-w-podmiotach-publicznych-jak-doreczac-korespondencje-za-pomoca-purde-i-puh-w-ramach-lubels/69716 

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indywidualnych zgłoszeń.

Samorządy-członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: 
Annopol,  Baranów, Bełżyce, Biała Podlaska (miasto), Biłgoraj (gmina, miasto i powiat), Bychawa, Chodel, Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Frampol, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kock, Końskowola, Księżpol, Kurów, Lubartów (powiat), Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Miączyn, Michów, Milejów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedrzwica Duża, Opole Lubelskie (gmina i powiat),  Ostrów Lubelski, Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Spiczyn, Stanin, Szczebrzeszyn, Siennica Różana, Świdnik (miasto), Tomaszów Lubelski (gmina i powiat), Trzebieszów, Ulhówek, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wólka, Wysokie

PROGRAM:
 
1.  Czym są doręczenia elektroniczne?
2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne ?
3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki.
4.  W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne. Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
5.  Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy a kim podmiot niepubliczny. Jak będzie w praktyce, jakie obowiązki mają podmioty publiczne.
6.  Czym jest :
a.  Adres do doręczeń elektronicznych – ADE. Skrzynka doręczeń – SD. Operator wyznaczony – OW
b. PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, eidas, usługi zaufania publicznego
c.  PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa
d.  Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE - standardy
7.  Krajowy system e-doręczeń – z jakich elementów się składa
8.  Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych.
a.  Znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych (BAE)  dla PURDE, jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE, skutki wpisu do BAE, czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych
b. Zawarcie umowy na  świadczenie PURE z Pocztą Polską – jak będzie wyglądać
c.  Usługi dodatkowe
d.  Dowody potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE (dowody wysłania, dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów
9.  Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować ePUAP i na jakich zasadach, przepisy przejściowe.
10.  Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PUH
11. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru jak czynił dotychczas ?
12. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję za pomocą innych rozwiązań teleinformatycznych, ZUS PUE, portal podatkowy, ePUAP i inne
13. Co z listami zwykłymi? Co z korespondencją mailową
14. Opłaty za PURDE, Opłaty za PUH, Kto jest zwolniony z opłat, Wystawianie faktur
15. Rola EZD, systemy kancelaryjne, integracja systemów z doręczeniami elektronicznymi, gdzie znaleźć wersje demo oraz instrukcje na ten temat.
16. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi
17. Wyłączenia w stosowaniu e-doręczeń – omówienie na przykładach
18.  Dyskusja.
 
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY do 8.12.2023r. do godz. 11:00 tel. +48 502 525 121, e-mail: forumoswiaty@frdl.lublin.pl 
 


W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej
W tym roku wracamy do organizacji spotkań stacjonarnych i online 

Deklaracja do pobrania na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-oswiaty-samorzadowej/dolacz-do-forum-3  

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego oraz jednostek podległych, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywają się dwa razy na kwartał (stacjonarne lub online) i stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. 

Celem działania Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, poprzez integrację ich przedstawicieli, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.

Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosi 250 zł./nie pobieramy dodatkowych opłat członkowskich.

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego