SPOTKANIA FORUM w 2024

FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 11 marca 2024r. 

Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r.

Przedmiot, cele i korzyści sesji:
• Zdobycie informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania.
• Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.

Ekspertem prowadzącym szkolenie był Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 21 lutego 2024r. 

Nieprawidłowości w zakresie prawa pracy w JST z perspektywy kontroli PIP. Przykładowe listy sprawdzające do samokontroli

Cele i korzyści

• Podczas zajęć omówiono typowe nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli PIP oraz listy sprawdzające do samokontroli lub audytów wewnętrznych wzorowane na listach kontrolnych PIP.
• Uczestnicy otrzymali także dostęp do dokumentów kadrowych i list kontrolnych (w formie edytowalnej) przygotowanych przez eksperta, w szczególności w związku z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów prawa pracy.
• Formuła zajęć oparta była częściowo o studium przypadków (kazusy) z prawa pracy, w tym ilustrujące podstawowe zagadnienia związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi w Kodeksie pracy.

Ekspertem prowadzącym szkolenie był Prawnik, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 30 stycznia 2024r. 

Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji organów samorządu terytorialnego

Rok 2024 będzie rokiem wyborów samorządowych, w czasie których osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowymi w urzędach powinny mieć na względzie nie tylko przepisy prawa pracy, ale także przepisy prawa ustrojowego, bez znajomości których nie można prawidłowo ustalić istotnych kwestii, tj. daty nawiązania czy rozwiązania stosunku pracy z wyboru czy też powołania. W czasie szkolenia omówione zostaną zarówno te, jak również inne kwestie związane z rozwiązaniem i nawiązaniem stosunków pracy z wyboru i powołania.

Ekspertką prowadzącą spotkanie btła Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

********************************************************************

SPOTKANIA FORUM w 2023

FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 9 listopada 2023r. 

Uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2023r.

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy, które dostosowują nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Cele i korzyści:

• Omówienie i wyjaśnienie zmian i przepisów Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.
• Omówienie wprowadzonych nowości i związanych z nimi wątpliwości w zakresie stosowania przepisów o urlopach rodzicielskich.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania np.:
 - Jakie są zmiany w Kodeksie pracy od 2023 dotyczące urlopu rodzicielskiego i opiekuńczego?
 - Czy można łączyć urlop rodzicielski z pracą?
 - Czym jest nieobecność w pracy z powodu działania siły wyższej?
 - W jakiej formie i do kogo należy złożyć wniosek o zmianę wysokości zasiłku macierzyńskiego od 26 kwietnia 2023 r. w przypadku pracownika, który na dzień wejścia w życie ustawy z 9 marca 2023 r. pobierał zasiłek macierzyński?

Ekspertką prowadzącą spotkanie była Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizowała online sesję konsultacyjno-szkoleniową 2 października 2023r. 

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym,  a prywatnym rodziców i opiekunów

  • Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
  • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
  • Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
  • Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

• Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mieli możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.

Ekspertką prowadzącą spotkanie była prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizowała online sesję konsultacyjno-szkoleniową 25 września 2023r. 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowej:

  •  Omówienie wpływu zmian przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności na prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
  • Omówienie wzorów dokumentów, których stosowanie wymuszone zostało nowelizacjami przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku
  • Z uwagi na ilość zmian przepisów i ich istotę ważne, by od początku stosowania zmian prawidłowo interpretować przepisy i prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  • Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.

Ekspertem prowadzącym spotkanie była doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi zrealizowała online szkolenie 24 sierpnia 2023r.

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami 2023 r.

Ekspertem prowadzącym spotkanie był licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 5 lipca 2023r.

Czas pracy bez tajemnic, czyli jak w praktyce planować i rozliczać czas pracy po zmianach przepisów w 2023 r.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych zmian w prawie pracy: zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy, stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy pracowników uprawnionych, problematyki czasu pracy przy pracy zdalnej, udzielania nowych przerw pracownikom.

Ekspertem prowadzącym spotkanie był radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online sesję konsultacyjno-szkoleniową 22 czerwca 2023r.

Nowelizacje kodeksu pracy w praktyce. Jak zmiany wpływają na dokumentację kadrową?

Podstawowym celem spotkania było:
• Aktualizacja i omówienie najistotniejszych zmian w Kodeksie pracy w kontekście prawidłowego ich zapisu i prowadzenia dokumentacji kadrowej.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.

Ekspertem prowadzącym spotkanie była radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

**************************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealiowała Konferencję Inaugurującą Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego w dniu 13 czerwca 2023r. w Hotelu ibis Styles Lublin

Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP.
Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu, a także ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zasiłki po nowelizacji 2022/23r.

Wiodącymi ekspertami Konferencji byli doświadczeni doradcy, wykładowcy i trenerzy szkoleń w sferze kadrowo-płacowej, w tym od lat współpracują z samorządami, jednostkami podległymi, instytucjami oraz FRDL.

Inicjatywa powołania Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego pojawiła się w związku z rozszerzeniem działalności forowej FRDL Lublin, w tym opierając się na zwiększonym zainteresowaniu w ostatnim okresie szkoleniami, które realizujemy we współpracy z naszymi sąsiednimi regionalnymi ośrodkami FRDL z województw mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego dla pracowników samorządowych oraz jednostek podległych woj. lubelskiego. Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i będzie to już szóste branżowe forum samorządowe przy FRDL Lublin.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w prawie pracy w JSFP.

1) W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny została uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony?
2) W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?3) W jakich przypadkach konieczne jest podanie
przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny?
4) Jakie zmiany zaszły w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
5) Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania?
6) Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?
7) Jakie nowe elementy pojawiły się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia?
8) Jak zmieniła się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę?
9) Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
10) Jak prawidłowo sporządzić informację dodatkową poprzez odwołanie się do przepisów?
11) Jakie nowe informację trzeba zawrzeć w umowie o pracę?
12) Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
13) Co zmieniło się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
14) Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
15) Na jakich zasadach pracownik może złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
16) Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
17) Jak zmieniły się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
18) Jak zmieniły się przepisy dot. uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
19) O ile wydłużony został urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu?
20) O ile wydłużony został urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
21) Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
22) Na jakich zasadach można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
23) Jakie zdarzenie może zostać uznane za „siłę wyższą”?
24) Jakie zmiany zaszły w zakresie urlopu ojcowskiego i czy dotyczą one rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli miały więcej niż 1 rok życia?
25) Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
26) Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które można uzyskać urlop opiekuńczy?
27) Czy urlop opiekuńczy jest płatny i czy okres korzystania z niego jest wliczany do stażu pracy?
28) Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia mogą korzystać pracujący rodzice?
29) Jakie nowe wykroczenia zostały wprowadzone do przepisów kodeksowych?
30) Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie przerw w pracy?

Płace w JST a kontrole ZUS 2023r. w cieniu Polskiego Ładu, a takżeubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zasiłki po nowelizacji 2022/23r.

I. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2023r. - emerytury/”nowy ład” (czerwiec/lipiec – jakodata odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje ZUS/Solidarność u Prezydenta – projekt złożony i czytany w sejmie.
II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2023r.
III. Kontrole ZUS w 2023r. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu.
IV. ZUS kontroluje fundusz socjalny (ZFŚS) w firmie – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych.