SPOTKANIA W RAMACH FORUM w 2024 / ONLINE

Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy działów kadrowych gmin, miast, powiatów i jednostek podległych

Lubelskie Forum Kadrowo-Płacowe zaprasza na ONLINE sesję konsultacyjno-szkoleniową 3 lipca 2024r. w godz. 12:00-15:00

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w kadrach? Zgody i upoważnienia. Obowiązek informacyjny, właściwa dokumentacja, błędy i nieprawidłowości.

Ekspertem prowadzącym będzie Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

Podczas sesji konsultacyjno-szkoleniowej:

- Zaprezentujemy kompleksowo i w praktyczny sposób zaprezentujemy zagadnienia z zakresu problematyki RODO w kontekście nowych rozwiązań prawnych dotyczących prawa pracy, z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji pracowniczej.
- Przedstawimy problematyki RODO w dokumentacji kadrowej, w szczególności Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP, czy Kas Zapomogowo- Pożyczkowych.
- Wyjaśnimy kwestie problemowe, odpowiemy na pytania oraz zaprezentujemy dobre praktyki i sposoby postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w procesach kadrowych.

Dzięki udziałowi w sesji:

- Nabędziesz umiejętności praktycznego stosowania przepisów w zakresie ochrony danych w prawie pracy po nowelizacji Kodeksu pracy. Uzupełnisz i uporządkujesz informacje z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach oraz nabycie umiejętności praktycznego ich stosowania w swojej jednostce.
- Poznasz zakres wprowadzonych zmian dotyczących ochrony danych osobowych w znowelizowanym Kodeksie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pracy zdalnej. Dowiesz się jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących RODO w zakresie problematyki szkolenia.
- Zdobędziesz niezbędne w codziennej pracy informacji na temat najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie tematyki zajęć.
- Otrzymasz wzory dokumentów m.in. stosownych zgód, upoważnień.

E-ZGŁOSZENIA i PROGRAM: https://frdl.lublin.pl/tematy/kadry-prawo-pracy-place/jak-prawidlowo-chronic-dane-osobowe-w-kadrach-zgody-i-upowaznienia-obowiazek-informacyjny-wlasciwa-dokumentacja-ble/81077

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń.

Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 449 zł., przy zgłoszeniu do 10/06 – 399 zł.
Koszt udziału dla przedstawicieli JST zrzeszonych w Lubelskiego Forach Samorządowych: 350 zł.

Samorządy-członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: Abramów, Annopol, Bełżyce, Biała Podlaska (miasto), Biłgoraj (miasto i powiat), Bychawa, Chodel, Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Godziszów, Firlej, Frampol, Jastków, Józefów nad Wisłą, Kamionka, Kock, Końskowola, Księżpol, Kurów, Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Miączyn, Michów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedźwiada, Niemce, Opole Lubelskie (powiat), Ostrów Lubelski, Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Stanin, Szczebrzeszyn, Siennica Różana, Świdnik (miasto), Telatyn, Tomaszów Lubelski (gmina), Ulhówek, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wojsławice, Wysokie

*****************************************************************************************

Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Województwa Lubelskiego stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania w danej sferze.
Fora Kadrowo-Płacowe działające przy FRDL zrzeszają przedstawicieli gmin i powiatów oraz jednostek podległych, zainteresowanych tematyką kadrowo-płacową, w ramach naszego Forum są to osoby pracujące w JSFP województwa lubelskiego.
Podstawowy cel Forum realizowany jest poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.
Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywają się średnio dwa razy na kwartał (przeważnie w formule online), stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy będą wynikać z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum systematycznie podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. 
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa mailem.
Udział w poszczególnych sesjach organizowanych w ramach Forum nie wiążę się z członkostwem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego. 

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego, 
e-mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48502525121