SPOTKANIA W RAMACH FORUM w 2024 / ONLINE

Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy działów kadrowo-płacowych gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego oraz ich jednostek podległych

FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zaprasza 
na online sesję konsultacyjno-szkoleniową 11 marca 2024r. w godz. 9:30-14:30 

Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r.

Przedmiot, cele i korzyści sesji:
• Zdobycie informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania.
• Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.

Ekspertem prowadzącym szkolenie będzie Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Program sesji Forum: 

1. Tryby zmiany warunków umów o pracę:
• Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę: art. 91 KP, art. 231a KP.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające: wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy.
2. Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem:
• Porozumienia stron.
• Rozwiązania bez wypowiedzenia: art. 52, 53, 55 KP.
• Rozwiązania za wypowiedzeniem.
3. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków:
• Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
- wiek przedemerytalny,
- urlop wypoczynkowy i choroba,
- kobiety w ciąży,
- pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
- działacze związkowi,
• Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.
4. Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych - ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
• Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
• Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
• Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice.
• Odprawa pieniężna.
• Ponowne zatrudnienie.
5. Podsumowanie. Dyskusja.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/kadry-prawo-pracy-place/zmiana-warunkow-umowy-o-prace-oraz-zasady-rozwiazywania-umowy-o-prace-w-2024-r-lubelskie-forum-kadrowo-placowe/74675

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń

Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 369 zł.
Koszt udziału dla przedstawicieli JST zrzeszonych w Lubelskiego Forach Samorządowych: 300 zł.

Samorządy-członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: Abramów, Annopol, Bełżyce, Biała Podlaska (miasto), Biłgoraj (gmina, miasto i powiat), Bychawa, Chodel, Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Godziszów, Firlej, Frampol, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kock, Końskowola, Księżpol, Kurów, Lubartów (powiat), Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Miączyn, Michów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Opole Lubelskie (powiat), Ostrów Lubelski, Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Spiczyn, Stanin, Szczebrzeszyn, Siennica Różana, Świdnik (miasto), Tomaszów Lubelski (gmina i powiat), Trzebieszów, Ulhówek, Urszulin, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wólka, Wysokie

**********************************************************************************************

Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Województwa Lubelskiego będzie stanowiło platformę współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania w danej sferze.
Fora Kadrowo-Płacowe działające przy FRDL zrzeszają przedstawicieli gmin i powiatów oraz jednostek podległych, zainteresowanych tematyką kadrowo-płacową, w ramach naszego Forum będą to osoby pracujące w JSFP województwa lubelskiego.
Podstawowy cel Forum realizowany będzie poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.
Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywać się będą dwa razy na kwartał (stacjonarne lub online), stanowiąc doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy będą wynikać z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum będą systematycznie podnosić swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. 
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa mailem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Inaugurującej Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego. 
Udział w Konferencji Inaugurującej w dniu 13 czerwca br. nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego, 
e-mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48502525121