Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego oraz jednostek podległych, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. 

Celem działania Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, poprzez integrację ich przedstawicieli, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.

Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywają się dwa razy na kwartał (stacjonarne lub online) i stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. 

Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-oswiaty-samorzadowej/najblizsze-spotkania-forum 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa za pomocą:

  • poczty na adres: ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin 
    lub
  • na adres poczty elektronicznej: forumoswaty@frdl.lublin.pl