Krajowa Rada Forów Sekretarzy powołana została z inicjatywy zarządów forów regionalnych działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W 2015 r. na zaproszenie Zarządu Podkarpackiego Forum Sekretarzy spotkały się zarządy Forów Sekretarzy z pięciu województw (podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego) by omówić możliwości współpracy na poziomie ponadregionalnym. Realizując wnioski z tego spotkania zorganizowany został „Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej” w Rzeszowie, na którym rozpoczęto dyskusję o potrzebie sieciowej współpracy na poziomie kraju. Począwszy od 2016 r. sekretarze spotkają się na organizowanych przez FRDL Krajowych Kongresach Sekretarzy.

Kolejnym krokiem do powołania Krajowej Rady Forów Sekretarzy było spotkanie wszystkich działających w kraju zarządów Forów Sekretarzy w Trybunale Koronnym w Lublinie. Na tym spotkaniu przedstawiciele zarządów forów regionalnych doprecyzowali cele i zasady współpracy w sieci forów regionalnych i na kolejnym spotkaniu w lutym 2018 r. powołana została Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Krajowa Rada Forów Sekretarzy składa się z przedstawicieli 13-tu województw działających przy Ośrodkach Regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz z Klubu Sekretarzy województwa wielkopolskiego.

  

Celem działalności Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST jest :
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

17 czerwca 2021r. KRFSekretarzy przygotowała i przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uwagi i propozycje zmian legislacyjnych, mające na celu poprawę funkcjonowania samorządów w Polsce. Wszystko to w ramach zainicjowanych i prowadzonych przez Ministra Michała Cieślaka konsultacjach "Samorząd 3.0" Z pełną listą postulatów Krajowej Rady Forów Sekretarzy można zapoznać się pobierając dokument PDF na dole strony.

Licząc na współpracę wszystkich sekretarzy KRFS JST, deklaruje gotowość do merytorycznej dyskusji na tematy istotne dla samorządu terytorialnego. Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów konsultacyjno-legislacyjnych, a także zamierza mieć bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu.

Obsługę organizacyjną Rady prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Korespondencję można kierować również na maila: przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl

  

Zarząd Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST wybrany w dniu 22 czerwca 2022r. na okres kadencji 2022–2024:

  • Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin/ woj. lubelskie), wybór na kolejną kadencję na funkcji Przewodniczącego / email: przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl 
  • I Wiceprzewodnicząca: Aneta Luboń-Stysiak (Sekretarz Miasta Tychy/ woj. śląskie);
  • II Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasta Wejherowo/ woj. pomorskie), wybór na kolejną kadencję;
  • Janusz Krzyżak (Sekretarz Gminy Zakliczyn/ woj. małopolskie)
  • Anna Pisarczyk (Sekretarz Gminy Zagnańsk/ woj. świętokrzyskie)

  


Zarząd Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST wybrany w dniu 27 lutego 2020r. na okres kadencji 2020–2022:

  • Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin), reprezentant Forum Sekretarzy województwa lubelskiego, email: przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl
  • I Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasta Wejherowo), reprezentant Forum Sekretarzy województwa pomorskiego
  • II Wiceprzewodniczący: Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta Sosnowiec) reprezentant Forum Sekretarzy województwa śląskiego
  • Magdalena Majkowska (Sekretarz Miasta Wieluń) reprezentant Forum Sekretarzy województwa łódzkiego
  • Krzysztof Augustyn (Sekretarz Starostwa Powiatowego w Gorlicach), reprezentant Forum Sekretarzy województwa małopolskiego