Trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Spotykamy się 12-13 maja 2024 r. w Warszawie.

 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić termin VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2024 roku. To będzie wyjątkowe wydarzenie, kontynuujące tradycję corocznych spotkań organizowanych przez FRDL, które na stałe wpisały się już do samorządowego kalendarza.
W tym roku nasze wydarzenie organizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

Po sukcesie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbył się 10-11 maja 2023 roku w Warszawie, jesteśmy zaszczyceni być ponownie organizatorem tego prestiżowego wydarzenia. Kongres to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy, ale także platforma do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami związanymi z finansami publicznymi.

Podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników będziemy dążyć do znalezienia konkretnych odpowiedzi na nasze problemy. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonej polityki finansowej. Integracja Skarbników oraz wymiana informacji między nimi stanowią kluczowy element skutecznego funkcjonowania lokalnych administracji i zarządzania finansami publicznymi.

Kongres to spotkanie przedstawicieli różnych jednostek samorządu terytorialnego w celu wymiany doświadczeń, omówienia wyzwań oraz poszukiwania rozwiązań. Współpraca i integracja Skarbników jest niezbędna, aby skutecznie zarządzać budżetami lokalnymi, monitorować wydatki oraz dbać o finansową stabilność jednostek samorządu.

Ponadto, integracja Skarbników samorządowych podczas Kongresu sprzyja tworzeniu sieci kontaktów i budowaniu relacji między różnymi jednostkami samorządu. Dzięki temu możliwa jest bardziej efektywna współpraca na różnych płaszczyznach, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych. To nie tylko kwestia optymalizacji procesów, ale także budowania społeczności lokalnych opartej na współpracy i wzajemnym wsparciu.

Już dziś przygotowujemy się na spotkanie, które będzie pełne inspirujących dyskusji, innowacyjnych rozwiązań i możliwości budowania lepszej przyszłości dla naszych samorządów. 
Bądźcie z nami 12-13 marca 2024 roku na VI Krajowym Kongresie Forów Skarbników!

Więcej informacji już wkrótce.

Zapraszamy do współpracy!